Online mapa Stockholmu

V online mapě Stockholmu se můžete pohybovat pomocí šipek v levém horním rohu, nebo pomocí myšky po kliknutí do mapy. Měřítko online mapy Stockholmu můžete zmenšovat a zvětšovat pomocí znamének plus a mínus, které taktéž najdete v levém horním rohu. Online mapu Stockholmu můžete přepnout na satelitní mapu Stockholmu tlačítkem Sat vpravo nahoře.


Zvětšit mapu