Švédský znak

Státní znak Švédska

Švédsko používá malý a velký státní znak. Malý státní znak je modrý štít se třemi zlatými korunkami. Na štítu znaku stojí královská koruna. Malý znak vznikl v roce 1365, začal jej používat král magnus Eriksson (Magnus IV. Švédský) jako symbol svých královských titulůkrále Švédska, Norska a Scanie.

Švédský malý státní znak

Malý státní znak Švédska

Základem velkého státního znaku je štít, který je čtvrcený zlatým křížem. první a čtvrté pole je modré se třemi zlatými korunkami. Druhé a třetí pole je modré se šikmými a vlnitými pruhy stříbrné barvy a se zlatým korunovaným lvem (znak Folkungů, královské dynastie z třináctého a čtrnáctého století. Uprostřed znaku jesrdeční štítek na kterém jsou spojeny erby dynastií Vasa a Bernadotte. Štít je korunovaný královskou korunou a je obtočen řetězem řádu Serafínů. Velký znak má dva štítonoše, jsou jimi dva zlatí, korunovaní lvi hledící nazpět. Znak bývá položen na hermelínový plášť s další královskou korunou. Vznik velkého státního znaku se datuje do čtyřicátých let patnáctého století, kdy se objevil poprvé na pečeti krále Karla VIII. Knutssona. Tento znak používají švédští králové,ve zvláštních případech i vláda a parlament.

Švédský velký státní znak

Velký státní znak Švédska

Švédská vlajka

Poznámka:
Malý státní znak: By Ssolbergj [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Velký státní znak: By Ssolbergj [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons