Online mapa Göteborgu

V online mapě Göteborgu se můžete pohybovat pomocí šipek v levém horním rohu, nebo pomocí myšky po kliknutí do mapy. Měřítko online mapy Göteborgu můžete zmenšovat a zvětšovat pomocí znamének plus a mínus, které taktéž najdete v levém horním rohu. Online mapu Göteborgu můžete přepnout na satelitní mapu Göteborgu tlačítkem Sat vpravo nahoře.


Zvětšit mapu