Riddarhuset (Stockholm)

Riddarhuset (Palác šlechty nebo palác rytířů) je budova ve Stockholmu ve čtvrti Gamla stan (Staré Město). Šlo o místo setkávání setkání šlechtického stavu, jednoho ze čtyř stavů zastoupených ve švédském stavovém parlamentu (Ståndsriksdagen) existujícím v letech 1435-1866.

Riddarhuset, Stockholm, Švédsko

Riddarhuset ve Stockholmu

Samotná budova byla postavena v rámci projektu, který vypracoval francouzský architekt Simon de la Vallée. Ale Simon, který však byl zabit švédským šlechticem v roce 1642. Práce tak byly dokončeny pod vedením jeho syna Jeana v roce 1660. Budova je tvarem i zbarvením příkladem tzv. holandské baroka.

Na severní fasádě, je umístněno nad vchodem hesl „Arte et Marte“ (Umění a válka), po jehož stranách jsou sochy bohyně umění a vědy Minervy a boha války Marsu. Sochy na střeše symbolizují rytířské ctnosti: Nobilitas (šlechetnost), Studium (pilnost), Valor (odvaha), Honor (čest), Prudentia (rozvaha) a Furtitudo (síla). Uvnitř jsou schody, které vedou k Rytířskému sálu, kde je možno spatřit zdobený strop od Davida Klocker Ehrenstrahlaa a vyřezávané ebenové křeslo z roku 1623. Na stěnách je 2320 erbů šlechty.


Zvětšit mapu

Poznánka:
Fotografie: Riddarhuset (By Tage Olsin (Own work (Photo taken by me)) [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons)