Památky UNESCO ve Švédsku

Ve Švédsku se nachází čtrnáct míst, která jsou zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jsou jimi tato místa:

Tři místa jsou navržena k zapsání na seznam světového kulturního dědictví UNESCO:

  • Farms of Hälsingland, Hälsingland countryside
  • The Rise of Systematic Biology