Švédská vlajka

Švédská vlajka má modré pole v němž je žlutý skandinávský kříž, jehož svislá část je posunuta směrem k žerdi vlajky. Poměr barev na švédské vlajce je 5:2:09 horizontálně a 4:2:4 vertikálně. Vlajka je odvozena od nejstarší severské vlajky Dannebrog (dánské vlajky). Barvy jsou převzaty ze švédského erbu (tři zlaté korunky na modrém poli). Modrá a žlutá (zlatá) byly použity jako švédské barvy přinejmenším za vlády krále Magnuse Birgerssona (Magnus III. Švédský) roku 1275. Nejstarší obrazy s modrou vlajkou se žlutým křížem se datují do šestnáctého století. Král Jan III. Vasa nařídil ediktem z roku 1569 používání modré vlajky se žlutým křížem na vojenských standartách. Podle některých hypotéz měl dříve (před šestnáctým stoletím) kříž na vlajce bílou barvu. Kříž představuje křesťanství. Žlutá barva na vlajce Švédska údajně představuje velkorysost. Modrá barva na vlajce reprezentuje pravdu, věrnost a spravedlnost.

Vlajka Švédska

Vlajka Švédska

Státní znak Švédska